Presentació

COMJUNTS és una app que ajuda les famílies que tenen un nen o una nena amb una malaltia rara a transitar per les principals situacions comunicatives amb els professionals de la salut. El fil conductor són 7 reptes que conviden les famílies a superar algunes d’aquestes situacions, com el dia que els comuniquen el diagnòstic, quan tenen una visita mèdica, els donen un informe mèdic o han de fer una prova mèdica. Cada repte comunicatiu inclou un vídeo amb testimonis directes de famílies afectades i de professionals de la salut, un hipertext que explica la situació i n’anticipa els dubtes, un diccionari bàsic de termes mèdics, i informació de consells, recursos i enllaços.